Ambasador Fundacji

 

Głównym sponsorem działalności Fundacji jest Dealer BMW Sikora, firma, która nie tylko zapewnia wsparcie logistyczne organizowanych wydarzeń ale także wspiera bieżącą działalność Fundacji. Współpraca rozwija się dzięki Panu Ireneuszowi Sikorze, który za swoje zaangażowanie propagowania idei Fundacji otrzymał tytuł Ambasadora i Honorowego Członka Fundacji Lekarze Europy.

Dzięki Partnerom i Sponsorom możemy realizować nasze cele i zamierzenia.

 

Dziękujemy!

BOGATYM NIE JEST TEN KTO POSIADA, LECZ TEN, KTO DAJE.

Poprzez organizowanie wspólnych szkoleń dla polsko-niemieckich środowisk lekarskich, chcemy polepszyć jakość polskiej medycyny i przyśpieszyć transfer wiedzy od naszych zachodnich sąsiadów. Uważamy, że polski pacjent ma prawo mieć dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny. Młodym lekarzom pragniemy pokazać, na jakim fundamencie zbudowana jest nowoczesna Europa.

Zachęcamy Państwa do szerokiego udziału w organizowaniu szkoleń w ramach tzw. działalności obywatelskiej polegającej na finansowym wsparciu wspólnych kolejnych wydarzeń w tym zakresie. Prowadzenie wszelkich inicjatyw oraz szkoleń jest możliwe przede wszystkim dzięki ofiarności Darczyńców. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sponsoring nie jest filantropią, ale jako jeden z kilku zaplanowanych celów strategicznych doprowadzający do osiągnięcia lepszych wyników ekonomicznych firmy sponsorującej te działania.

W związku z powyższym proponujemy, by w ramach organizowanych przez Fundację Lekarze Europy szkoleń, konferencji naukowych, seminariów i stypendiów dla młodych polskich lekarzy, przeprowadzić szeroko rozumianą kampanię reklamową poprzez umieszczenie Państwa znaku firmowego na naszych folderach, rozwieszaniu banerów reklamowych w miejscach szkoleń i konferencji, promowanie Państwa firmy w udzielanych wywiadach publicznych i społecznościowych mediach, jak również umieszczanie informacji o naszej współpracy na naszych stronach internetowych.

W ten sposób będziecie mieli Państwo dodatkową szansę dotrzeć ze swoją ofertą do grupy młodych lekarzy oraz białego personelu stanowiących przyszłą elitę medyczną naszego kraju, która na pewno będzie korzystała z Państwa doświadczenia i innowacyjnej technologii stosowanej przez Was w medycynie.

Zdajemy sobie sprawę, że sponsoring jest rozwiązaniem długoterminowym, a nie natychmiastową odpowiedzią na potrzeby Fundacji, dlatego też już dzisiaj w okresie, kiedy tworzy się w firmach nowe budżety zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę w swoich planach bliską współpracę z naszą Fundacją Lekarze Europy przynoszącą oczekiwane efekty dla obu stron.

Wszystkim partnerom i sponsorom za dotychczasową współpracę i profesjonalizm pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie, dzięki którym możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.