DAJĄC INNYM DOBRO, OTRZYMUJESZ JE PODWÓJNIE.

Jednym z założeń statutowych Fundacji Lekarze Europy jest organizacja i promocja wolontariatu. Bez wolontariuszy nie byłoby możliwe osiągnięcie założonych celów Fundacji a także realizowanie projektów edukacyjnych.

Wolontariusze poprzez swoją dobrowolną, nieodpłatną pracę uzyskują satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, spełnienie swoich motywacji, zyskują nowych przyjaciół i znajomych, zdobywają wiedzę, doświadczenie zawodowe i życiowe oraz nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.
Praca naszych wolontariuszy odnosi sukcesy, ponieważ kierują się oni nie tylko chęcią zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego ale także odczuwają potrzebę kontaktu z ludźmi, nawiązania nowych znajomości. Jednym słowem odczuwają potrzebę bycia potrzebnym.

Jeżeli chcesz zasilić szeregi naszych wolontariuszy i przeżyć coś szczególnego, napisz do nas lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.