Fundacja Lekarze Europy nie tylko patronuje wielu projektom realizowanym przez Spółkę MED.OST Jump Vision z Legnicy ale również wspiera jej działalność.
Do zakończonych sukcesem projektów programu MEDYCYNA – DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA należy zaliczyć m. in.:

COLLOQUIUM ORTHOPAEDICUM

Tematyka szkolenia

1. Kompleksowe procedury wymiany protez w chirurgii stawu biodrowego

 • dostęp operacyjny
 • metody eksplantacji (protezy z użyciem cementu i bez)
 • diagnostyka infekcji protez
 • zabiegi reimplantacji
 • protezy modułowe
 • protezy specjalne panewki
 • zabiegi wymiany miednicy

2. Przygotowanie pacjenta ze strony operatora

3. Przygotowanie pacjenta ze strony anestezjologa (sepsa, krwotoki, alergie, TRALI, uszkodzenia naczyń krwionośnych)

 

Zobacz reportaż

Tematyka szkolenia

1. Instrumentarium i urządzenia używane w chirurgii mikroinwazyjnej

2. Wskazania do zabiegów mikroinwazyjnych i ewentualne przeciwwskazania

3. Zabiegi mikroinwazyjne wykonywane histeroskopowo

 • polipy
 • przegrody
 • zrosty / zespół Ashermana
 • ablacja endometrium

4. Zabiegi mikroinwazyjne wykonywane laparoskopowo

 • sterylizacja / ciąża pozamaciczna
 • cysty jajnika / Adnexektomia
 • enukleacja miomów
 • LAVH / LASH
 • laparoskopia / chirurgia dna miednicy
 • laparoskopia i endometrioza

Zobacz reportaż 1

Zobacz reportaż 2

Tematyka szkolenia

 1. Podstawy elektrofizjologii.
 2. Nowoczesne systemy elektrostymulacji.
 3. Metodyka stymulacji pęczka Hisa.
 4. Kliniczne i techniczne aspekty implantacji elektrod.
 5. Ćwiczenia praktyczne na sali operacyjnej

Tematyka szkolenia

 1. Laser-assisted surgery and the indications and the experience in FKH Coswig.
 2. Video-assisted in thorax surgery.
 3. Operating room/case demonstrations.
 4. Tips, tricks and pitfalls in laser assisted lung surgery.
 5. Case demonstration.
 6. Video-assisted laser application in patients with pneumothorax. Thoracoscopic approach in diagnostics and emergencies.
 7. Mediastinal staging and surgery – VAMLA, VATS.
 8. Postoperative care after laser and video-assisted surgeries. Demonstration in thoracic surgery unit.
 9. Practical exercises on pig´s lung.
 10. Operating room and final discussion.

Zobacz reportaż

Tematyka szkolenia

 1. Intraoperative Beatmung
 2. Beatmung auf der Intensivstation
 3. ECMO – Grundlagen und Praxis
 4. Ultraschallgestützte Gefäßpunktionen und Regionalanästhesie
 5. Notfallsonographie – Thorax und Abdomen
 6. TTE und TEE in der perioperativen Phase
 7. Hämodynamisches Monitoring
 8. Inhalative und intravenöse Anästhesie
 9. Fallbeispiele aus der Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin
 10. Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens
 11. Interpretation klinischer Studien
 12. Akademisches Mentoring

Zobacz reportaż

 1. RATOWNICTWO MEDYCZNE I AKCJE HUMANITARNE W CZASIE MISJI ZAGRANICZNYCH – WCZORAJ, DZISIAJ I JUTRO – słowo wstępne

  prof. dr hab. Jacek Gajek, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 2. Trauma Team w systemie zabezpieczenia medycznego PKW Afganistan. Bojowe obrażenia narządu ruchu w doświadczeniach GZM PKW Afganistan.

  ppłk lek. Jacek Słysz, uczestnik 6 misji medycznych w Iraku i Afganistanie oraz bitwy o Karbalę

 3. Doświadczenia Polskiej Misji Medycznej w pomocy humanitarnej w ramach działań szpitala polowego i aktualnie realizowanych projektów na Bliskim Wschodzie.

  Ewa Piekarska, Prezes Polskiej Misji Medycznej

 4. Działania zagraniczne i reakcje na kataklizmy i klęski żywiołowe.

  Jarosław Bittel, Zastępca Dyrektora Caritas Polska w Warszawie

 5. Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM w międzynarodowym systemie koordynacji działań ratunkowych WHO.

  Michał Madeyski, Koordynator Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Warszawie

 6. Good medicine, in bad places.

  dr n. med. Tomasz Sanak – Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 7. Reguły dobrego świadczenia pomocy humanitarnej.

  Andrzej Horowski, Grupa Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu

 8. Specyfika działań medyczno – ratowniczych w misjach zagranicznych.

  Robert Kuriata, ratownik medyczny

 9. Polska bezpośrednia pomoc humanitarna wczoraj, dzisiaj i jutro.

  Elżbieta Osowicz, dziennikarz i reporter Polskiego Radia Wrocław

Zobacz plakat (.jpg)

Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Październik 2018 (.pdf)

Projekty zrealizowane przy współudziale Fundacji Lekarze Europy (.mp4)

Zaproszenie

Mająca siedzibę w Legnicy Fundacja Lekarze Europy wspólnie z tutejszą uczelnią zawodową organizują konferencję naukową „Pomoc humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość”. Prelegenci to specjaliści z zakresu medycyny oraz eksperci innych dziedzin związanych z pomocą humanitarną.

Konferencja rozpoczyna się dziś o godzinie 9.00 w budynku E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Prelekcje wygłoszą goście z kraju i zagranicy, a wśród zagadnień znajdą się tematy dotyczące ratownictwa medycznego, praw człowieka oraz prawa humanitarnego. Udział w konferencji zapowiedzieli uczestnicy zagranicznych misji pokojowych m.in. współpracujący z legnicką PWSZ dr inż. Paweł Dąbrowa oraz przedstawiciele pozarządowych organizacji humanitarnych z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Fundacja Lekarze Europy działa od dwóch lat. Jej głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji lekarzy i personelu medycznego w Polsce. Organizacja podejmuje liczne działania na rzecz polskiego środowiska lekarskiego, ale jej działania mają też wymiar globalny. Lekarze Europy angażują się w pomoc humanitarną i zagwarantowują opiekę medyczną na misjach oraz w obszarach zagrożonych wojną. Aktualnie poszukują do współpracy m.in. chirurgów miękkich oraz okulistów, którzy chcieliby wyjechać do Afryki.

Fundację tworzą klinicyści z wieloletnim doświadczeniem. Została ustanowiona i powołana przez Michała Poprawskiego, lekarza i uczestnika misji medycznych w Kosowie. Od początku działalności fundacja organizuje warsztaty dla studentów medycyny, dzięki którym mogą podnosić swoje kwalifikacje w środowisku międzynarodowym. Studenci mieli okazję korzystać ze szkoleń z zakresu ginekologii, chirurgii klatki piersiowej, anestezjologii, intensywnej terapii czy specjalistycznych branżowych kursów językowych.

Konferencje naukowe to kolejny z obszarów działania legnickiej fundacji. W ubiegłym roku Lekarze Europy organizowali podobną do dzisiejszej wspólnie z Dolnośląską Izbą Lekarską. Tematem głównym było ratownictwo medyczne oraz akcje humanitarne w czasie misji zagranicznych. Warto dodać – zachęca Andrzej Dziuba, prezes Fundacji Lekarze Europy, że za udział w konferencji można uzyskać 6 pkt. edukacyjnych. To informacja szczególnie przydatna dla studentów ratownictwa medycznego. Konferencja zakończy się dziś około godziny 17.30. Słuchaczem może być każdy zainteresowany tematyką misji medycznych i pomocy humanitarnej.

Dnia 7 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pomoc Humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość”.

Podczas konferencji prelegenci z różnych dziedzin, zaangażowani w akcje humanitarne, omówili m.in. takie tematy jak:

• zintegrowany system ratownictwa medycznego,
• innowacje w środkach medycznego transportu podczas zagranicznych misji wojskowych,
• działania zagraniczne i reakcje na kataklizmy i klęski żywiołowe,
• bojowe obrażenia narządu ruchu w doświadczeniach GZM PKW w Afganistanie,
• doświadczenia Polskiej Misji Medycznej w pomocy humanitarnej w ramach działań szpitala polowego i aktualnie realizowanych projektów na Bliskim Wschodzie,
• koordynacja działań ratunkowych WHO
• ryzyko podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych przez służby ratunkowe w czasie zagranicznych misji humanitarnych,
• specyfika działań medyczno-ratowniczych w misjach zagranicznych.

 

Zobacz wystawę „Konflikty zbrojne”

Zobacz zaproszenie