Idea

Fundacja Lekarze Europy powstała na początku roku 2017. Idea powołania Fundacji jest niezwykle prosta. Jest nią stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju i pracy polskiej kadry medycznej poprzez podnoszenie i doskonalenie jej umiejętności zawodowych w najlepszych ośrodkach w kraju i poza jego granicami.

Cele

Celem Fundacji jest efektywne wspieranie polskiego środowiska lekarskiego. Zarówno młodzi medycy stojący na początku swojej kariery lekarskiej jak i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem mogą zwracać się do naszej Fundacji z prośbą o wsparcie własnego rozwoju zawodowego i naukowego.

Działania

Nie mamy wpływu na program studiów medycznych, które są „suche” i oderwane od rzeczywistości klinicznej. Poprzez interesującą sieć kontaktów możemy zrekompensować część systemowych niedociągnięć i umożliwić każdemu chętnemu dobry start w życie zawodowe, między innymi poprzez podjęcie pracy badawczej lub aktywnych staży klinicznych już w trakcie studiów jak i po ich zakończeniu. Najciekawsze projekty badawcze wspomagamy finansowo.

Wielopoziomowy system mentoringu jest kluczowym aspektem działalności Fundacji. Jako klinicyści z wieloletnim doświadczeniem szybko wprowadzamy młodych do zawodu. Specjalistom umożliwiamy obsadzenie kluczowych stanowisk za granicą.

ZARZĄD fundacji

Andrzej Dziuba
Prezes Fundacji

Anna Danch
Sekretarz Fundacji

RADA FUNDACJI

Michał Marcin Poprawski

Maciej Nowicki

Łukasz Podgórski

Jarosław Barański